WYSIWYG Web Builder
Dobrodosao na interni postal SRB.ATO-210: Not logged in!
1. USLOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA
1.1. STAMPANJE I RUCNO POPUNJAVANJE (EVIDENCIJA UCENIKA) KNJIGE LICNOG DNEVNIKA OBUKE
2. EVIDENCIJA UCENIKA U ZBIRNU KNJIGU EVIDENCIJE LICA NA OBUCI
Evidencioni broj Datum evidencije Prezime (Otac) Ime ucenika Mesto rodjenja Datum rodjenja
  Broj licne karte i izdata od   Broj vozacke i izdata od JMBG / Pasos
Puna adresa stanovanja Broj telefona:
3. IZDAVANJE POTVRDE O EVIDENCIJI UCENIKA

1. DCV-OVDA-OB-003(Pg) Zahtev za izdavanje sertifikata ispitivača/autorizacije pilota učenika (paraglajder).

2. Uplatiti takse i iskopirati uplatnice:

 

Republicku administrativnu takcu:

 

Primalac: Budzat Republike Srbije

Tekuci racun: 840-742221843-57

Svrha uplate: Republicka administrativna taksa

Iznos uplate: 900,00 RSD

Poziv na broj: 97-50016

 

DCV:

 

Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd

Tekuci racun: 200-3047940101033-47

Svrha uplate: Autorizacija pilota ucenika VI-OVDA-10/9.5

Iznos uplate: 1.000,00 RSD

Poziv na broj: VI-OVDA-10/9.5

3. SLANJE DOKUMENTACIJE U DCV

 

 • Kopiju licne karte ucenika
 • Kopiju vozacke dozvole ucenika
 • Potvrda o evidenciji ucenika u knjizi evidencije lica na obuci  iz obrasca 1.
 • Kopije uplatnica (orginale ostaviti za arhivu u dosije ucenika) iz stavke 2
 • Sve poslati u DCV: Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Skadarska 23, 11000 Beograd a kopiju zahteva sa uplatnicama poslati na e-mail: ato210@paraglidingserbia.com
1. PRIPREMA DNEVNE EVIDENCIJE
(OVI DOKUMENTI PRATE SVAKI RADNI DAN I OBRADJUJU DESAVANJE U RADNOM DANU ZA SVA LICA NA OBUCI ZAJEDNO)
1.1. Popunjavaju i pravi DNEVNI PLAN OBUKE. (obadva fajla se downloaduju i startuju sa lokalnog racunara u Adobe Reader-u) .

1.2. Popunjava se i pravi DNVENIK OBUKE  (obadva fajla se downloaduju i startuju sa lokalnog racunara u Adobe Reader-u) .

SVAKI PUT KADA SE NAPRAVE OVI DOKUMENTI MORAJU SE SKENIRATI I POSLATI NA ato210@paraglidingserbia.com. IME DOKUMENA JE >>SM<<->>Datum formiranja<<. Dnevnik obuke se formira i pise se dan ranije od dnevnog plana obuke.
2. LICNI DNEVNIK OBUKE
(DOKUMENAT PRATI CELOKUPNU OBUKU SVAKOG POJEDINCA, DATUMI I RAD SE MORAJU POKLOPITI SA DNEVNIM DNEVNIKOM OBUKE).
Obuka traje dok se ne odrade sve vezbe sa prve strane i ne nabere preko 15h leta).
EVIDENCIJA KNJIGE JE RUCNA.
1.1. Ako je u pitanju teoretska obuka prvo se evidentira na prvoj strani sa DATUMOM i u polja ispod datuma se potpisuju ucenik i instruktor.

1.2. Ako je u pitanju pocetak nove vezbe ili ocenjivanje iste prvo se evidentira na prvoj strani u segmentu DNEVNIK PRAKTICNE - NAPREDOVANJA. Ucenik i instruktor se potpisuju tek kada se ocenjuje pozitivnom ocenom zadata vezba tj. elemenat ...

1.3. Unutrasnje strane knjige su rezervisane za dnevnu evidenciju rada i to na licu mesta tj. terenu.
1. DCV-PEL-OB-202(Pg) Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje dozvole i ovlašćenja pilota paraglajdera
2. Uplatiti takse i iskopirati uplatnice:

Republicku administrativnu takcu:

Primalac: Budzat Republike Srbije
Tekuci racun: 840-742221843-57
Svrha uplate: Republicka administrativna taksa
Iznos uplate: 900,00 RSD
Poziv na broj: 97-50016

DCV:

Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Teoretski ispit pilota ucenika V
I-PEL-7/4.1
Iznos uplate: 1.000,00 RSD
Poziv na broj: V
I-PEL-7/4.1

DCV:

Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Prakticni ispit pilota ucenika V
I-PEL-7/4.2
Iznos uplate: 1.000,00 RSD
Poziv na broj: V
I-PEL-7/4.2

3. IZDAVANJE DIPLOME PILOTU UCENIKU

4. SLANJE DOKUMENTACIJE U DCV

Kopiju licne karte ucenika
Kopiju vozacke dozvole ucenika
Kopiju licnog dnevnika obuke
Kopiju izdate diplome
Sve poslati u DCV: Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Skadarska 23, 11000 Beograd a kopiju zahteva na e-mail: ato210@paraglidingserbia.com

5. KADA SE SPROVODI PRAKTIVNI ISPIT DA ISPITIVACEM DCV-A MORA SE POPUNITI DNEVNIK OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI. DNEVNIK OBUKE MORA POTPISATI ISTITIVAC DCV-A I TO U POLJE INSTRUKTOR-A PRAKTICNE OBUKE.
UPUTSTVO ZA POLAGANJE TEORETSKOG ISPITA
    Prvo se popunjavaju i pravi DNEVNIK OBUKE i DNEVNI PLAN OBUKE. (obadva fajla se downloaduju i startuju sa lokalnog racunara u Adobe Reader-u).

    Operativno uputstvo centra za obuku SRB.ATO-210 "Ekstremni sportovi" je predvidelo da se teoretski ispiti polazu u pedagoskom centru u Arilju. A po istom uputstvu je predvidjena mogucnost polaganja sa rucnim zaokruzivanjem tacnih odgovora i sa mogucnosti polaganja na racunaru.

    Polaganje na racunaru se vrsi pomocu programa Adobe Reader sa opcijom izbora jednog tacnog odgovora od ponudjenih odgovor-a.

    Pristupanje polavanju je tako sto se downloaduje neka od odabranih kombinacija (ako istog dana polaze vise ljudi potruditi se da im se ne daju iste kombinacije). Ista kombinacija se na lokalnom racunaru otvara u programu Adobe Reader (ne crome, edge, iexplorer mozilla itd)

    Ispitivac popunjava prvu stranu polja Evidencije pilota ucenika i Instruktor-a -> Ucenik polaze i popunjava odgovore do zadnje stranice -> Instruktor popunjava sebe na mesto instruktora i na mesto ispitivaca ako je tako predvidjeno Dnevnikom Obuke.

    Ispit se stampa na stampacu i salje rukovodiocu obuke da isproverava i potpise rezultate.
    Moze da se ostampa i sa PDF printer-om i posalje email-om na ato210@paraglidingserbia.com. U tom slucaju instruktor se potpisuje kada mu se vrati potpisan ispit a pre nego sto prosledi dokumentaciju na izdavanje dozvole.
1. TEORIJA LETENJA
2. LJUDSKE MOGUCNOSTI
3. VAZDUHOPLOVNI PROPISI
4. VAZDUHOPLOVNA METEOROLOGIJA
5. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI
1. DCV-OVDA-OB-001(Pg) - Zahtev za izdavanje dozvole paraglajder-a

2. Uplatiti takse i iskopirati uplatnice:

Republicku administrativnu takcu:

Primalac: Budzat Republike Srbije
Tekuci racun: 840-742221843-57
Svrha uplate: Republicka administrativna taksa
Iznos uplate: 900,00 RSD
Poziv na broj: 97-50016

DCV:

Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Izdavanje dozvole pilota paraglajder-a (ime pilot-a)
Iznos uplate: 1.000,00 RSD
Poziv na broj: V
I-OVDA-10/1.13

3. SLANJE DOKUMENTACIJE U DCV

Kopiju licne karte ucenika
Kopiju vozacke dozvole ucenika ili lekarsko uverenje
Kopiju teoretskog ispita
Kopiju dnevnika obuke sa potpisom ispitivaca DCV-a
Kopija
Izvestaja o polozenom ispitu DCV-PEL-OB-203(PG)
Sve poslati u DCV: Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Skadarska 23, 11000 Beograd a kopiju zahteva na e-mail: ato210@paraglidingserbia.com
1. USLOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA
1.1. Kopija pasosa ili licne karte (sa svih strana i ako je licna karta treba i primerak procitane)

1.2. Kopija vozacke dozvole

1.3. Kopija lekarskog uverenja vazduhoplovno klase 2 “B”

1.4. Kopija dozvole pilota paraglajdera (starija od 2 godine)

1.5. Dokaz da je pilot napravio 10 ili vise vecih letova od 50km . IGC fajl ili logbook ...

PRE EVIDENCIJE LICA NA OBUCI DOKUMENTACIJU POSLATI NA ato210@paraglidingserbia.com
2. EVIDENCIJA LICA NA OBUCI
3. POTVRDA O EVIDENCIJI UCENIKA

Za svaki radni dan se popunjavaju i pravi DNEVNIK OBUKE i DNEVNI PLAN OBUKE. (obadva fajla se downloaduju i startuju sa lokalnog racunara u Adobe Reader-u). Svi datumi i opis teoretskih predavanja se  moraju poklopiti sa evidencijom u LICNOM DNEVNIKU OBUKE.

 

 

1. PRVI RADNI DAN:

 

 • UVODJENJE UCENIKA U EVIDENCIJU SA POPUNJAVANJEM LICNOG DNEVNIKA OBUKE TJ. EVIDENCIONOG LISTA UCENIKA
 • UPISIVANJE DATUMA U EVIDENCIONOM LISTU KAO POCETAK KURSA A.
 • ODRADITI I UPISATI PRVI DEO TEORETSKE OBUKE. SA EVIDENCIJOM U DNEVNIKU TEORETSKOG PREDAVANJA NA PRVOJ STRANI I U UNUTRASNJIM STRANAMA TAKODJE.

 

2.  DRUGI RADNI DAN

 

 • ODRADITI I UPISATI DRUGI DEO TEORETSKE OBUKE. SA EVIDENCIJOM U DNEVNIKU TEORETSKOG PREDAVANJA NA PRVOJ STRANI I U UNUTRASNJIM STRANAMA TAKODJE.

 

3. TRECI RADNI DAN:

 

 • ODRADITI PRAKTICNU OBUKU SA EVIDENCIJOM I PAR SLICICA ZA ARHIVU.
 • UPISIVANJE DATUMA U EVIDENCIONOM LISTU KAO KRAJ KURSA A.
 • IZDAVANJE DIPLOME KOJA IDE IZ ZAHTEV ZA PRAKTICNI I TEORETSKI ISPIT. KOPIJU DIPLOME POSLATI NA ato210@paraglidingserbia.com
1. Popunjava se DCV-PEL-OB-202(Pg) - Prijava za polaganje teoretskog i prakticnog ispita za sticanje dozvole i ovlascenja pilota paraglajdera

2. Izvrsiti uplatu sa kopijom uplatnice za:

Republicku administrativnu takcu:
Primalac: Budzat Republike Srbije
Tekuci racun: 840-742221843-57
Svrha uplate: Republicka administrativna taksa
Iznos uplate: 900,00 RSD
Poziv na broj: 97-50016

DCV:
Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Prakticni ispit za dobijanje ovlascenja
Iznos uplate: 2.000,00 RSD
Poziv na broj: VI-PEL-7/8.1

ISPITIVAC DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA
8000.00 RSD

P.S.Neophodna dokumentacija koja se predaje uz zahtev je:

Dokaz o placenim taksama za polaganje ispita,
kopija diplome o zavrsenoj obuci,
Dokaz o ispunjenosti uslova iz clana 47 (Kopija, vozacke, kopija lekarskog vazduhoplovno klasa 2, 200h upisnog u licnu pilotovu knjigu letenja)
kopija pasosa ili licne karte podnosioca zahteva (iskopirane obadve strane i procitana na racunaru)

3. KADA SE SPROVODI PRAKTIVNI ISPIT DA ISPITIVACEM DCV-A MORA SE POPUNITI DNEVNIK OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI. DNEVNIK OBUKE MORA POTPISATI ISTITIVAC DCV-A I TO U POLJE INSTRUKTOR-A PRAKTICNE OBUKE.
 • POLAGANJE TEORETSKOG DELA JE U PEDAGOSKOM CENTRU I POLAZE SE NA RACUNARU. ZA POLAGANJE SE KORISTI ADOBE READER I FAJL.
 • ISPIT-Tandeme-Instruktor.pdf koji se posle kandidatovog polaganja stampa i ispitivac pregleda i potpisuje.
 • Prakticni deo se polaze ispred ispitivaca Direktorata Civiln Vazduhoplovstva, preuzima se zapisnik i kopira se za slanje direktoratu uz zahtev za upisivanje ovlascenja. Obavezno da se ispitivac potpise u dnevnik obuke.
1. Popunjava se DCV-OVDA-OB-002(Pg) - Zahtev za izdavanje ovlascenja (Paraglajder)

2. Izvrsiti uplatu sa kopijom uplatnice za:

Republicku administrativnu takcu:
Primalac: Budzat Republike Srbije
Tekuci racun: 840-742221843-57
Svrha uplate: Republicka administrativna taksa
Iznos uplate: 900,00 RSD
Poziv na broj: 97-50016

DCV:
Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Upis ovlascenja tandem pilota (ime i prezime pilota)
Iznos uplate: 1.000,00 RSD
Poziv na broj: VI-OVDA-10/9.2

P.S.Neophodna dokumentacija koja se predaje uz zahtev je:

Dokaz o placenim taksama za upisivanje ovlascenja,
Kopija licne karte ili pasos
Potvrdu o zavrsenoj obuci, primerak teoretskog ispita i kopija izvestaja ispitivaca Direktorata civilnog Vazduhoplovstva
kopija lekarskog uverenja
Orginal dozvole u koju se upisuje ovlascenje.
1. Kopija pasosa ili licne karte (sa svih strana i ako je licna karta treba i primerak procitane)

2. Kopija vozacke dozvole

3. Dokaz da je napravio najmanje 100 sati leta.

4. Dokaz da je napravio najmanje 10 preleta od cega najmanje 2 preleta duza od 50 km.
1. PRVI RADNI DAN:

UVODJENJE UCENIKA U EVIDENCIJU SA POPUNJAVANJEM LICNOG DNEVNIKA OBUKE TJ. EVIDENCIONOG LISTA UCENIKA
UPISIVANJE UCENIKA U KNJIGU EVIDENCIJE LICA NA OBUCI
KOPIJE LICNIH PODATAKA PILOTA UCENIKA ARHIVIRATI U DOSIJE KANDIDATA ZAJEDNO SA LICNIM DNEVNIKOM OBUKE
POPUNITI DNEVNIK OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI KOJI SADRZI TEORETSKI DEO OBUKE, ISTE PODATKE EVIDENTIRATI I U LICNOM DNEVNIKU OBUKE.
ODRADITI TEORETSKI PRVI DEO I EVIDENTIRATI IH U LICNOM DNEVNIKU OBUKE,

2.  DRUGI RADNI DAN

POPUNJAVANJE DNEVNIKA OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI KOJI SADRZI OSTATAK TEORETSKE OBUKE, ISTE PODATKE EVIDENTIRATI I U LICNOM DNEVNIKU OBUKE.
ODRADITI DRUGI DEO TEORETSKE OBUKE

3. TRECI RADNI DAN - PRVI DAN PRAKTICNE OBUKE:

POPUNITI DNEVNIK OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI KOJI TREBA DA SADRZI PRAKTICNI DEO OBUKE, ISTE PODATKE EVIDENTIRATI I U LICNOM DNEVNIKU OBUKE.
PRAKTICNA OBUKA SA MINIMALNO 4 SATA GROUNDHANDINGA, I TEORETSKA OBUKA OD 5 ČASOVA SPECIFICIRANA ZA INSTRUKTOR-A

4. CETVRTI RADNI DAN - DRUGI DAN PRAKTICNE OBUKE:

POPUNITI DNEVNIK OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI KOJI TREBA DA SADRZI PRAKTICNI DEO OBUKE, ISTE PODATKE EVIDENTIRATI I U LICNOM DNEVNIKU OBUKE.
PRAKTICNA OBUKA SA MINIMALNO 10 LETOVA NA MALIM I SREDNJOM VISINOM

5. PETI RADNI DAN - TRECI DAN PRAKTICNE OBUKE:

POPUNITI DNEVNIK OBUKE I DNEVNI PLAN AKTIVNOSTI KOJI TREBA DA SADRZI PRAKTICNI DEO OBUKE, ISTE PODATKE EVIDENTIRATI I U LICNOM DNEVNIKU OBUKE.
PRAKTICNA OBUKA SA MINIMALNO 5 LETOVA NA VELIKIM VISINAMA

IZDAVANJE DIPLOME KOJA IDE IZ ZAHTEV ZA PRAKTICNI I TEORETSKI ISPIT
1. Popunjava se DCV-PEL-OB-202(Pg) - Prijava za polaganje teoretskog i prakticnog ispita za sticanje dozvole i ovlascenja pilota paraglajdera

2. Izvrsiti uplatu sa kopijom uplatnice za:

Republicku administrativnu takcu:
Primalac: Budzat Republike Srbije
Tekuci racun: 840-742221843-57
Svrha uplate: Republicka administrativna taksa
Iznos uplate: 900,00 RSD
Poziv na broj: 97-50016

DCV:
Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Prakticni ispit za dobijanje ovlascenja instruktora paraglajding-a (ime i prezime)
Iznos uplate: 12.000,00 RSD
Poziv na broj: VI-PEL-7/7.1

ISPITIVAC DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA
8000.00 RSD

P.S.Neophodna dokumentacija koja se predaje uz zahtev je:

Dokaz o placenim taksama za polaganje ispita,
kopija diplome o zavrsenoj obuci,
Dokaz o ispunjenosti uslova iz clana 47 (Kopija vozacke, 100h upisnog + 10 preleta od cega 2 duza od 50 km u licnu pilotovu knjigu letenja)
kopija pasosa ili licne karte podnosioca zahteva (iskopirane obadve strane i procitana na racunaru)
 • POLAGANJE TEORETSKOG DELA JE U PEDAGOSKOM CENTRU I POLAZE SE NA RACUNARU. ZA POLAGANJE SE KORISTI ADOBE READER I FAJL.
 • ISPIT-Tandeme-Instruktor.pdf koji se posle kandidatovog polaganja stampa i ispitivac pregleda i potpisuje.
 • Prakticni deo se polaze ispred ispitivaca Direktorata Civiln Vazduhoplovstva, preuzima se zapisnik i kopira se za slanje direktoratu uz zahtev za upisivanje ovlascenja- Obavezno da ispitivac DCV-a potpise dnevnik obuke

1. Izvrsiti uplatu sa kopijom uplatnice za:

 

Republicku administrativnu takcu:

Primalac: Budzat Republike Srbije

Tekuci racun: 840-742221843-57

Svrha uplate: Republicka administrativna taksa

Iznos uplate: 900,00 RSD

Poziv na broj: 97-50016

 

DCV:

Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd

Tekuci racun: 200-3047940101033-47

Svrha uplate: Izdavanje resenja o staziranju instruktor-a (ime i prezime)

Iznos uplate: 1.000,00 RSD

Poziv na broj: VI-OVDA-10/9.6

 

2. Na e-mail: ova@cad.gov.rs poslati zahtev u slobodnoj formi sa uplatnicama, licnom kartom i letackom dozvolom pilota, diplomom o zavrsenom kursu i izvestajem sa praticnog i teoretskog ispita.

1. Popunjava se DCV-OVDA-OB-002(Pg) - Zahtev za izdavanje ovlascenja (Paraglajder)

2. Izvrsiti uplatu sa kopijom uplatnice za:

Republicku administrativnu takcu:
Primalac: Budzat Republike Srbije
Tekuci racun: 840-742221843-57
Svrha uplate: Republicka administrativna taksa
Iznos uplate: 900,00 RSD
Poziv na broj: 97-50016

DCV:
Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd
Tekuci racun: 200-3047940101033-47
Svrha uplate: Upis ovlascenja instruktor-a paraglajding-a (ime i prezime pilota)
Iznos uplate: 1.000,00 RSD
Poziv na broj: VI-OVDA-10/9.1

P.S.Neophodna dokumentacija koja se predaje uz zahtev je:

Dokaz o placenim taksama za upisivanje ovlascenja,
Kopija licne karte ili pasos
Potvrdu o zavrsenoj obuci, primerak teoretskog ispita i kopija izvestaja ispitivaca Direktorata civilnog Vazduhoplovstva
Orginal dozvole u koju se upisuje ovlascenje.
Our LinkedIn page Our Instagram page Our youtube canal Our main facebook page Contact Us via WhatsApp apllication Write Us over your Viber account Call Us via traditional mobile call
Copyright © 2011 - 2022 by
Sport Union "Extreme sports"
Saint Ahilie 20, 31230 Arilje, Republic of Serbia,
VAT ID: 105861862
All Rights Reserved